Statystyki

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 0
  • Ostatnie 7 dni: 0
  • Ostatnie 30 dni: 0
  • Aktualnie na stronie: 0

Centrum Matematyczno-przyrodnicze

Gra gwiazdyZałącznik
Gra – Zbieramy punktyPlansza – zbieramy punkty
Budowa człowieka – odsłoń obrazek
Co wiem o lesie. Milionerzy. Wersja trudniejsza
Cuda natury w Polsce. Test jednokrotnego wyboru – wersja łatwiejsza
Gra – Zabawa w parku
Gra -Dodawanie w zakresie 100
Gra -Matematyczny wisielec
Gra – milionerzy- wskaż cyfrę w liczbie trzycyfrowej
Gra – Oblicz i zaznacz właściwy wynik – puzzle
Gra -Odejmowanie w zakresie 100
Gra -Rozwiąż działania – puzzle
Gra tradycyjna – Państwa europejskie i ich stolice – gra planszowa. Wersja łatwiejsza i trudniejsza
Gra tradycyjna – Quiz o Polsce dla najlepszych geografów – gra planszowa. Wersja trudniejsza
Gra tradycyjna – Quiz z przyrody PRZYRODNIK – gra planszowa
Gra tradycyjna – SĄSIEDZI POLSKI – gra planszowa
Gra – Wykreślanka
Gra – Zabawa w parku
Gra -Dodawanie w zakresie 100
Gra – dzielenie – memory
Gra -Dzielenie w zakresie 100
Gra – Godziny – memory
Gra – Krzyżówka matematyczna
Gra – Liczby podzielne przez 2 i 5
Gra – Matematyczna o ile więcej o ile mniej
Gra – mnożenie memory
Gra – Mnożenie- puzzle
Gra – Odejmowanie w zakresie 100
Gra – Tabliczka mnożenia w zakresie 100
Gra – Zadania tekstowe
Gra – Zegary memory
Grzyby. Dopasowywanie pół tabelki
Kosmos. Test jednokrotnego wyboru
Kraje Europy – dopasowywanie podpisów do obrazka
Las. Odsłoń obrazek. Wersja łatwiejsza
Las. Wykreślanka. Wersja łatwiejsza
Łańcuch pokarmowy – las. Odsłoń obrazek – wersja trudniejsza
Łańcuch pokarmowy 3 – Sekwencje i ciągi. Wersja łatwiejsza
Odnawialne i nieodnawialne źródła energii. Grupowanie wyrazów
Parki narodowe. Dopasowywanie podpisów do obrazka. Wersja łatwiejsza
Polskie zabytki. Test jednokrotnego wyboru. Wersja trudniejsza
Roślinność na świecie. Dopasowywanie pól tabeli
Sąsiedzi Polski – znajdź pary
Wiedza o pustyni. Milionerzy – wersja trudniejsza
Zabytki Europy – pasujące pary. Wersja trudniejsza
Zabytki Europy – znajdź pary. Wersja łatwiejsza
Zabytki w Polsce – znajdź pary. Wersja łatwiejsza
Zwierzęta i ich domy. Pasujące pary. Wersja łatwiejsza
Zwierzęta żyjące na sawannie. Krzyżówka. Wersja trudniejsza