Statystyki

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 0
  • Ostatnie 7 dni: 0
  • Ostatnie 30 dni: 0
  • Aktualnie na stronie: 0

Aktualności

„Nowy program – nowe szanse” podsumowany

Dnia 24 czerwca w Sali sesyjnej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Nowy program – nowe szanse” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj więcej

Film podsumowujący projekt „Nowy program – nowe szanse”

Film podsumowujący projekt „Nowy program – nowe szanse” Czytaj więcej

Promujemy autorski, innowacyjny program nauczania „Myślę – działam – idę w świat”

W dniu 10 i 11 marca w Ośrodku Szkoleniowym ORE w Sulejówku, odbyło się szkolenie „Innowacyjne programy edukacji wczesnoszkolnej”, którego celem była promocja   i upowszechnianie wybranych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie programów nauczania opracowanych w ramach projektów konkursowych Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości  kształcenia, Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia. Czytaj więcej

Twórcze materiały dydaktyczne do klasy II

Miesiące od października do grudnia 2014 roku w pracy nauczycieli ze szkół podstawowych  z Biskupic Ołobocznych, Droszewa i Skalmierzyc współpracujących w ramach projektu „Nowy program-nowe szanse” upłynęły pracowicie. Czytaj więcej

„Nowy program – nowe szanse” w Twojej Lokalnej Telewizji

Zapraszamy do obejrzenia informacji o projekcie „Nowy program – nowe szanse” realizowanym w Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych, Droszewie oraz Skalmierzycach, która wyemitowana została w serwisie informacyjnym Twojej Lokalnej Telewizji w dniu 28.10.2014r.

http://www.tlt24.pl/kaliski/home/artykul/videorelacje/tradycyjne-nauczanie-do-lamusa.html

Film o projekcie „Nowy program – Nowe szanse”

Inauguracja projektu „Nowy program-nowe szanse”

Dnia 27 października 2014 r. odbyła się inauguracja projektu „ Nowy program-nowe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został zgłoszony na konkurs ogłoszony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, która jest Instytucją Pośredniczącą dla III Priorytetu POKL. Czytaj więcej

Wrzesień – pełen wyzwań i kreatywnych działań

Wrzesień to czas ,kiedy uczniowie wracają do szkół a pierwszacy rozpoczynają swoją podróż w krainę wiedzy. Uczniowie klas pierwszych  w trzech współpracujących ze sobą szkół w projekcie „ Nowy program- nowe szanse”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizują napisany przez trzynastoosobowy zespół nauczycieli program nauczania  z językiem angielskim „Myślę – działam – idę w świat”. Czytaj więcej

Innowacyjny program nauczania

Lipiec i sierpień to pracowite miesiące dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i języka angielskiego z trzech szkół z gminy Nowe Skalmierzyce: Szkoły Podstawowej  im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Droszewie oraz Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych. Czytaj więcej

Informacje o projekcie w Radio Centrum

http://www.rc.fm/polityczne/nowe-szanse.html

Nowy program – nowe szanse

czerwiec2014_1042mNowy program – nowe szanse to ósmy projekt edukacyjny, na który Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce pozyskała 299 tysięcy złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu „Wysoka jakość systemu oświaty”.
Zakłada on utworzenie innowacyjnego programu nauczania dla I etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej wg autorskiego opracowania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Czytaj więcej