Statystyki

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 0
  • Ostatnie 7 dni: 0
  • Ostatnie 30 dni: 0
  • Aktualnie na stronie: 0

Filmiki przedstawiające mały fragment zajęć zorganizowanych w centrum artystyczno- ruchowym

Filmiki przedstawiają mały fragment zajęć zorganizowanych w centrum artystyczno- ruchowym. Dzieci wspólnie pracowały nad projektem oraz wykonaniem serwety na urodzinowy stół.

Podczas zajęć wykorzystano metodę swobodnej ekspresji twórczej oraz elementy pedagogiki Klanza. Połączono ruch przy muzyce z działaniami plastycznymi. Każdy mały Twórca miał możliwość wyrażenia własnych emocji, przeżyć, doświadczeń za pomocą środków artystycznych. Spontanicznie, ale świadomie uczestniczył w procesie tworzenia. Uczył się odpowiedzialności za wspólne dzieło. Dzieci gestem, ruchem, kreską, plamą realizowały proste rytmy i wzory rytmiczne, zgodnie ze słyszaną muzyką. (Jej dobór był decyzją samych uczniów- wybrali swoje ulubione piosenki.) Uczniowie reagowali na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki. Podczas pauzy w muzyce następowała zamiana miejsc i każdy miał możliwość dorysować kolejne elementy serwety, do rysunku kolegi lub koleżanki. Była to również doskonała lekcja współpracy.
Efekt końcowy zaskoczył wszystkich. Wspólnymi siłami, podczas swobodnej zabawy przy muzyce, pierwszaki wykonały prawdziwe dzieło sztuki- barwną serwetę, którą później nakryły stół przygotowując w sali przyjęcie urodzinowe.