Statystyki

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 0
  • Ostatnie 7 dni: 0
  • Ostatnie 30 dni: 0
  • Aktualnie na stronie: 0

Poznajemy przyrodę i zdobywamy informacje na jej temat działając w terenie. Wykorzystujemy w tym celu wszystkie zmysły. Dobór metod dostosowany jest więc dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków.