Statystyki

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 0
  • Ostatnie 7 dni: 0
  • Ostatnie 30 dni: 0
  • Aktualnie na stronie: 0

Listopadowe zabawy i eksperymenty

Listopad dostarczył pierwszakom wiele emocji związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności i wiadomości. Coraz lepiej radzimy sobie z analizą i syntezą wzrokowo- słuchową wyrazów. Poznaliśmy kolejne samogłoski i spółgłoski. Z liter układamy podpisy do ilustracji, chętnie czytamy. Doskonaliliśmy techniki rachunkowe. Lubimy interaktywne i tradycyjne gry, staramy się do zabawy, nauki wykorzystywać różne przybory, nawet te niekonwencjonalne i nietypowe. Dzięki aktywnym metodom oraz częstej pracy w  grupach dzieci pracują kreatywnie i z wielkim zaangażowaniem.

W listopadzie zrealizowaliśmy tematy związane z naszą ojczyzną. Znamy symbole narodowe, poznaliśmy niektóre polskie legendy.

Eksperymenty i doświadczenia przybliżyły uczniom tematy związane z wodą, jej właściwościami, stanami skupienia itp. Dzięki różnym zmysłom poznawaliśmy otaczający nas świat. Sprawdziliśmy jak nasz język i umieszczone na nim kubeczki smakowe rozróżniają smaki słone, słodkie, gorzkie i kwaśne. Rozpoznawaliśmy zapachy, wspólnie zrobiliśmy goździkowe perfumy. Szukaliśmy w klasie „bliźniaków” z takimi samymi odciskami palców- za pomocą różnych przyrządów badaliśmy linie papilarne. Skonstruowaliśmy też własne szkła powiększające z plastikowych „szybek” i wody.

Lanie wosku i andrzejkowe zabawy przybliżyły nam trochę ludową tradycję. Dzieci wspólnie z kolegami z klasy II i III wspaniale odczytywały znaczenie figur woskowych. Pomysły interpretacji powstałych płaskorzeźb były niezwykłe i bardzo kreatywne.

Za nami również kolejny projekt edukacyjny „Jestem małym ratownikiem”. Pierwszaki chętnie włączyły się w szkolną akcję zbierania żywności dla potrzebujących podopiecznych PCK.  W trakcie realizacji zadań projektowych dzieci oswajały się z ważnymi zagadnieniami i właściwymi nawykami – uczyły się pierwszej pomocy. Dowiedziały się także jak należy rozmawiać z osobą która przyjmuje zgłoszenie telefoniczne z informacją, że zdarzył się wypadek. Ćwiczyły na fantomie akcję ratunkową (resuscytację) pod czujnym okiem pani pielęgniarki, wychowawcy i szkolnego koordynatora bezpiecznej szkoły.

Uczniowie klasy I podczas zajęć  i szkolnego happeningu zostały zapoznane z Konwencją Praw Dziecka oraz numerem telefonu pod jakim mogą zgłaszać swoje problemy, gdy naruszane są ich prawa. Dzieci obrysowały swoje postacie na arkuszach papieru i każdy miał okazję zapisać, zilustrować swoje prawa. Wszystkie ważne akty zawarte w Konwencji, można było czytać na „wesołym drzewku”, które pierwszaki wraz z wychowawcą przygotowały w korytarzu naszej szkoły.

W listopadzie odnieśliśmy też swoje pierwsze sukcesy w konkursie powiatowym i ogólnopolskim. Laureatkami nagrody w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Owady – milion gatunków” zostały Karolina Mądry i Iga Bogacka. Natomiast inna praca malowana przez Igę została zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej Powiatowego konkursu plastycznego „Świat z moich snów”. W tymże konkursie Paulina Kowalczyk została laureatką nagrody w kategorii klas I.

Pierwszoklasiści nabierają coraz większego „apetytu” i chęci poznawania świata. Trzymamy kciuki za kolejne kroki, działania i przedsięwzięcia!